Komu pomáháme

Každý rok si vybíráme z neziskového sektoru ty organizace, které potřebují podpořit v oblasti komunikace tak, aby dokázaly oslovit co největší počet svých klientů, ale být také zajímavý pro své podporovatele a tím si zajistili stabilní přínos financí pro svojí existenci.