REBRANDING NADACE

27. 03. 2023

Pomohli jsme s přípravou rebrandingu společnosti.
Graficky jsme dotáhli podobu vydávaného časopisu, optimalizovali jsme formát,
informace a sazbu tak, aby odpovídala pravidlům grafiky, dobře se četla a držela v ruce.