Reorganizace a HR pomoc pro Mobilní hospic Strom života

,
Reorganizace a HR pomoc pro Mobilní hospic Strom života

Navázali jsme na spolupráci v roce 2022 a pustili jsme se společnými silami do struktury organizace a jejího fungování. V roce 2023 jsme společně vytvořili novou pozici PR manažera, který zajistí efektivnější komunikaci instituce ke všem potřebným cílovým skupinám a uvolní ruce fundraiserům, kteří se tak naplno budou moci věnovat samotnému získávání finančních prostředků.

Skills

Posted on

10. 1. 2024