Školení pro Mobilní hospic Mezi břehy

Poskytli jsme mobilnímu hospici možnost projít s námi sérií školení, která se týkala vědomé komunikace, fundraisingu, sociálních sítí a sebeprezentace.

Webové stránky pro Mobilní hospic Mezi břehy

S novou vizuální identitou přišly také nové webové stránky. Kvalitní SEO analýza, copywriting, nová grafika a nová struktura nás vedly k vytvoření webových stránek, které prezentují služby mobilního hospice.