Projekty v roce 2023

V roce 2023 jsme se rozhodli pomoci celkem čtyřem organizacím různého zaměření.
Všechny od nás dostanou maximum podpory proto, aby si do budoucna uměly sehnat finanční prostředky pro další fungování.

 • Mobilní hospic Strom života 

  Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili tak, jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic. Doma nás ale umírá velice málo.

  Kliknutím zobrazit 
  Kliknutím zobrazit 
 • U Bobeše, Z.Ú.

  Zajišťuje trvalou práci hendikepovaným lidem a zatímto účelem byla vybudována chráněná dílna, která vyrábí včelí mezistěny a další produkty ze včelího vosku. Zároveň se stará také o veřejnou zeleň a údržbu dětských hřišť.

  Snem je zajistit bydlení pro mentálně handicapované, aby se mohli oddělit od svých rodičů ve starším věku.

  Kliknutím zobrazit 
  Kliknutím zobrazit 
 • Chráněná dílna Lemniskáta 

  Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti.

  Kliknutím zobrazit 
  Kliknutím zobrazit 
 • Domácí hospic mezi břehy 

  Cílem péče je zmírnit obtěžující projevy nemoci (bolest, dušnost, nevolnost aj.) a zachovat co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života nemocného. Podpora hospice je určena také rodině nemocného, a to i v době po jeho úmrtí a v čase vyrovnávání se s jeho ztrátou.

  Kliknutím zobrazit 
  Kliknutím zobrazit